Human Factory

Nieuws

2018/02/28

Keurmerk voor De Papierschool

De branchevereniging voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten, de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), heeft de Marlijn Academie en daarmee De Papierschool geaccepteerd als lid. Het lidmaatschap impliceert tevens het NRTO-keurmerk. Dit betekent onafhankelijke erkenning door een certificerende instelling, waarmee voldaan wordt aan hoge kwaliteitseisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Click Me!