Instroomklas - Human Factory

Instroomklas

Doel

Binnen De Papierschool werken we met het Carrouselsysteem. Hierbij wordt de ‘mainstream’-papiertheorie in een tijdsbestek van twee jaar in een logische volgorde gedoceerd. Op deze wijze kan de uitwerking van de bijbehorende ProcesStappen (bedrijfsspecifieke specialisatie) met meer basis én geclusterd plaatsvinden. Tijdens de lessen wordt een heldere koppeling gelegd tussen vakkennis en algemene (exacte) kennis van een (deel)proces, die vervolgens toegepast kunnen worden bij de uitwerking van de ProcesStappen.

De ervaring leert inmiddels dat de meeste leerlingen de benodigde basiskennis in dit verband helaas ontberen en dat een voortraject noodzakelijk blijkt. Aangezien het tempo tijdens de lessen altijd bepaald wordt door de op dat vlak minst ontwikkelde schakel, ondervinden leerlingen hierdoor veel hinder van elkaar: zowel qua continue herhaling van dezelfde basislesstof als ook qua voortgang van de carrousel in het algemeen. Om dit niveauverschil in kennis van exacte vakken tussen cursisten onderling op te vangen, is de instroomklas geïntroduceerd. Na het doorlopen van de instroomklas zal de cursist het gewenste niveau bereikt hebben op het vlak van exacte vakken. Bovendien zal hij inmiddels gewend zijn aan hetgeen hem in de carrousel gevraagd gaat worden, waardoor als extra effect tevens de voor de opleiding benodigde motivatie bevordert wordt.

 

Doelgroep

Iedere nieuwe kandidaat wordt getest voor De Papierschool. Mocht blijken dat een kandidaat het gewenste startniveau heeft, zal hij vanzelfsprekend direct kunnen instromen in De Papierschool. In het onverhoopte geval dat een kandidaat in de instroomklas blijk geeft van grote problemen met het vereiste niveau, zal De Papierschool ook niet schromen een negatief studie-advies te geven.

 

Inhoud in grote lijnen

MBO-lesstof

  • Van meter tot Kuub
  • Massa en snelheid
  • Kracht druk en versnelling
  • Energie §1 t/m § 5
  • Scheikunde §1 t/m § 3

Opzet instroomklas

Aantal trainings- en begeleidingsbijeenkomsten:
13 – 15 momenten van 3- 6 uur per keer afgesloten met toets. Aantallen en uren zijn afhankelijk van groepsgrootte.

Periode: startmomenten zijn februari en september

Deze betreffende informatie kunt ook downloaden klikt hieronder

PIF Instroomklas

Click Me!