Papierschool - Human Factory

Papierschool

 

Werken en tevens leren met als eindresultaat een landelijk erkend MBO-diploma en vakmanschap: dat kan bij De Papierschool

Een MBO-opleiding procesoperator volgen en je tegelijkertijd specialiseren als papiermaker. Is dat mogelijk? Jazeker, in Nederland kan dat bij De Papierschool in Apeldoorn!

De Papierschool is in 2014 opgericht. De school kwam tot stand door samenwerking tussen de Gelderse papier- en kartonbedrijven, ROC Marlijn Academie en VAPA. Deze samenwerking werd ingegeven door een sterke behoefte bij deze bedrijven aan een opleiding die uitermate bedrijfs- en praktijkgericht onderwijs koppelt aan landelijk erkende diploma’s.

Gelet op de groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren voorziet De Papierschool in toenemende mate in deze behoefte. In 2014 werd bij Parenco in huis begonnen met 15 leerlingen op MBO-4-niveau; inmiddels kent de school meer dan 40  leerlingen op MBO-niveau 3 en 4.

Sinds 2017 neemt de Human Factory – Apeldoorn de plaats in van VAPA en vinden de theorielessen aldaar plaats.

Krachtig concept

De kracht en toegevoegde waarde van de Papierschool zit ‘m met name in:

  1. De toepassing van specifiek voor de sector ontwikkelde ProcesStappen: door het maken van verschillende opdrachten vindt een praktische vertaalslag plaats van algemene (papier)technologie naar de werkplek(ken) van de leerling. Daarbij toetst de Praktijkopleider vervolgens of de leerling zijn werkplek beheerst.
  2. De inzet van zogenaamde STARR’s: iedere leerling maakt kwartaalopdrachten met behulp van de STARR-methodiek (situatie – taak – actie – resultaat – reflectie). Op basis van specifieke praktijksituaties (bijv. oplossen van storingen, reparaties) schrijven cursisten meerdere reflecties over het eigen handelen, hun rol binnen het team en het geleerde in die specifieke situaties.
  3. De mogelijkheid om te studeren met collega-papiermakers – zowel van andere bedrijven en het eigen bedrijf – onder de bezielende coaching van leraren met brede ervaring in de sector. Via deze pragmatische en nuttige ‘kruisbestuiving’ worden telkens weer horizons verbreed en kennis verdiept. verdieping van de horizon en daarmee tot een pragmatische en nuttige ‘kruisbestuiving’.
  4. De begeleiding op de werkplek door geschoolde Praktijkopleiders; een opleiding hiervoor is verplicht voor het leerbedrijf.
  5. De mogelijkheid om voorafgaand aan de opleiding een instroomklas te volgen. In een periode van 4 maanden kunnen potentiële leerlingen van De Papierschool zich onder leiding van een docent op het voor de opleiding benodigde niveau van wis-, natuur- en scheikunde brengen.

BBL-opleiding

De opleiding aan De Papierschool betreft een zogenaamde BBL-opleiding (BeroepsBegeleidend Leren). Hierbij is een werkplek (in dit geval 4 dagen per week) bij een leerbedrijf noodzakelijk om de benodigde praktijkervaring te kunnen opdoen. Daarnaast gaan de leerlingen één dag per week naar De Papierschool. Na positieve afronding van de opleiding zijn de betrokken leerlingen in principe verzekerd van een vaste baan.  Tot op heden zijn de leerlingen afkomstig van de volgende bedrijven: DS Smith Paper De Hoop , Mayr Melnhof, Neenah Coldenhove (alle Eerbeek), Parenco (Renkum),  Papierfabriek Doetinchem (Doetinchem), Smart Packaging Solutions (Loenen) en VHP Security (Ugchelen).

 

 

Click Me!