Paper Science Technology (PST) - Human Factory

Paper Science Technology (PST)

Doelgroep

Het programma is met name gericht op:

 • papiertechnologen
 • productiemanagers
 • papiertechnici.

De deelnemers zullen meestal relatief nieuw zijn in de papier-, karton- of golfkartonindustrie. Gezien de modulaire opzet is het programma ook geschikt als opleiding voor diverse functies bij toeleveranciers

Doel

De overall-doelstelling voor de volledige opleiding PST is het verschaffen, dan wel het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden omtrent het papier- en kartonfabricageproces. Deze opleiding legt dan ook een belangrijk accent op toepassing van fundamentele kennis m.b.t. papier- en kartonfabricage, waarbij tevens de ‘kruisbestuiving’ tussen de verschillende deelnemers een belangrijke rol speelt .

Inhoud modules

 1. Inleiding papiertechnologie en ontsluiting
 2. Pulp and paper properties and Paper and board grades
 3. Secundaire fiber and deinking
 4. Stock preparation and wet end
 5. Papermaking Chemistry
 6. Paper drying
 7. Paper Physics
 8. Pigment Coating and surface sizing
 9. Finishing and Converting
 10. Process control

Zie bijgevoegde PDF voor ‘specifieke inhoud modules’

Toetsing en afsluiting van de opleiding

Iedere module wordt afgesloten met een toets en een presentatie van een uitgewerkte opdracht. De toets bestaat uit dertig meerkeuzenvragen, in de Engelse taal. Presentaties vinden eveneens plaats in de Engelse taal. Beide moeten met een voldoende worden afgesloten.

Methode

De opleiding bestaat uit een tiental thematische modules, dat in z’n geheel of individueel kunnen worden gevolgd. Voor certificering zijn, naast het tentamen en de presentatie, aanwezigheid en actieve deelname eveneens belangrijk, temeer met het oog op de benodigde en beoogde ‘kruisbestuiving’ tussen deelnemers.

In een traject van gemiddeld 10 weken per module zal ééns per 14 dagen de donderdag de vaste cursusdag zijn. De blokken worden verzorgd door specialisten uit de papier- en kartonindustrie. Zij zijn van academisch of gelijkwaardig niveau, hebben hun sporen ruimschoots verdiend in deze industrie en zullen de inhoud van de lesblokken verrijken met hun expertise

De opleiding is grotendeel gebaseerd op boeken uit de reeks ‘Papermaking Science and Technology’. Deze serie wordt gepubliceerd door de ‘Finnish Paper Engineers Association’, TAPPI en Fapet Oy.

De boeken worden klassikaal geïntroduceerd en op basis van zelfstudie en relevantie van de werkvelden van de deelnemers op hoofdlijnen behandeld. Deelnemers krijgen per onderwerp een praktijkopdracht mee, waarbij de theoretische kennis gekoppeld wordt aan de praktijk in de eigen fabriek.

Duur

Een module kent 4-5 lesdagen plus een tentamen- en presentatiemoment in een periode van ca. 10 weken.. De totale cursus bestaat uit 10 modules. Daarmee omvat de totale opleiding zo’n 45 lesdagen.

Cursusprijs

Contractanten VNP: 1.695,- euro per module per persoon (bij min. 6 cursisten)

Niet-contractanten: 1.995,- euro per module per persoon (bij min. 6 cursisten)

Deze prijzen zijn exclusief verblijfkosten, inclusief lunch op locatie in Apeldoorn en inclusief lesboek.

Bij voldoende deelnemers (minimaal 6) is een in-company training mogelijk.

 

Voor meer informatie zie onderstaande link:

Toelichting cursus Paper Science Technology (PST)

 

 

Click Me!