Training Van Baal tot Rol (VBtR) - Human Factory

Training Van Baal tot Rol (VBtR)

Doel

Nieuwe mensen die de papierindustrie instromen hebben veelal weinig tot geen kennis van de nieuwe wereld waarin ze terecht zijn gekomen. Speciaal voor nieuwe medewerkers in de papier-, karton- en golfkartonindustrie van academisch of HBO-niveau is de cursus Van Baal tot Rol ontwikkeld. Centraal staan de producten en het productieproces van papier en karton. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals papiernabewerking, golfkarton en druktechnieken.

Naast het vergaren van kennis van onze industrie, krijgt ook de praktijk veel aandacht. Bedrijfsbezoeken vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Een drietal excursies is gepland. Op deze wijze krijgen de deelnemers een goed beeld van de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende bedrijven. Belangrijk effect van de training is ook dat de deelnemers elkaar goed leren kennen, zodat al direct een interessante kennissenkring kan worden opgebouwd. Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers geïntroduceerd in de papier-, karton- en golfkartonindustrie. Ze hebben voldoende kennis van de fabricageprocessen, de verschillende producten en de verschillende bedrijven die in deze industrie voorkomen. Ze kennen de geschiedenis van de bedrijfstak en doen in korte tijd veel branchecontacten op.

Doelgroep

Nieuwe medewerkers die snel en efficiënt geïntroduceerd moeten worden in de papier- en kartonbranche. Dat kunnen mensen zijn die direct bij de productie zijn of worden betrokken maar ook mensen van wie de functie indirect te maken heeft met de productie, zoals functies op het vlak van de research, technologie, onderhoud, verkoop, inkoop, logistiek, (technische) administratie, enz.

Inhoud in grote lijnen

  • grondstoffen in relatie tot eindproduct
  • papiereigenschappen
  • ontsluiting grondstoffen
  • relatie tussen grondstoffen, hulpstoffen en stofbereiding tot het eindproduct,
  • papierontinkting,
  • papier- en kartonmachines,
  • verwerking
  • nabewerkingmachines
  • verpakken en golfkarton
  • golfkartonfabricage

Organisatie

De cursus vraagt een tijdsinvestering van 4,5 dagen (verdeeld over 4 aansluitende werkdagen),  inclusief een drietal excursies bij papier, karton- en golfkartonfabrieken.

Er vindt geen toetsing plaats; wel zal aan de kandidaten een verklaring worden uitgereikt.

Aan het eind van de cursus volg de evaluatie. Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal deelnemers is 20.

Datum cursus

De planning is week 39: maandag 23 september tot en met vrijdag 27 september 2019.

Cursusprijs

Voor meer informatie zie link: Toelichting cursus Van Baal tot Rol

 

 

Click Me!