Diploma-uitreiking in De Middelste Molen

Op donderdag 29 september jl. hebben weer een aantal leerlingen van De Papierschool in Apeldoorn hun MBO diploma in ontvangst mogen nemen. Deze heugelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden bij Papierfabriek De Middelste Molen in Loenen. Deze papierfabriek aan de Loenense Molenbeek maakt al sinds 1622 papier. Het is de enige paperfabriek in Nederland die nog papier produceert op waterkracht en stoom en nog in de oude staat bewaard is gebleven.