Examineringsonderdelen per opleiding - Human Factory

Examineringsonderdelen per opleiding

Middels welke onderelen vindt de examinering plaats?

  • Kwartaal Praktijkopdrachten (beoordeeld door praktijkbegeleider
  • Alle toetsen verdiept MSO (Papierschool c/q Human Factory
  • Nederlands (MBO 3 en 4, centraal examen COE)
  • Rekenen (MBO4 en vanaf augustus 2016 MBO 3 CEO)
  • MVT Moderne Vreemde Taal (Engels)
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Halfjaarlijks CGI / Proeve van bekwaanheid (praktische toets op de werkplek)
Click Me!