EXAMINERINGSONDERDELEN PER OPLEIDING

MIDDELS WELKE ONDERELEN VINDT DE EXAMINERING PLAATS?

  • Kwartaal praktijkopdrachten (beoordeeld door praktijkbegeleider)
  • Alle toetsen verdiept MSO (Papierschool c.q. Human Factory)
  • Nederlands (MBO 3 en 4, centraal examen COE)
  • Rekenen (MBO 4 en vanaf augustus 2016 MBO 3 COE)
  • Moderne Vreemde Taal (Engels)
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Halfjaarlijks CGI (Criterium Gericht Interview) / Proeve van bekwaanheid (praktische toets op de werkplek)