Intredetoets Papierschool

De intredetoets is bedoeld om inzicht te krijgen of, en zo ja op welk niveau, een kandidaat kan starten op de Papierschool.
Tevens kan de intredetoets gebruikt worden om kandidaten tijdens een selectieprocedure te beoordelen op opleidingscapaciteiten.

Doelgroep

Nieuwe kandidaten voor de Papierschool en/of instroomklas en mogelijk nieuwe procesmedewerkers binnen de papierindustrie.
 

Doel

De intredetoets geeft inzicht in de capaciteiten en vaardigheden van de kandidaat op het gebied Nederlands, rekenen en exacte basisvaardigheden. Ook geeft de toets inzicht in de proces- en papiertechnische kennis van de kandidaat.

Toetsonderdelen

Nederlandse taal (uitgangsniveau MBO-3)
Rekenvaardigheid (uitgangsniveau MBO-4)
Exacte basisvaardigheden
Procestechnisch inzicht
Papiertechnisch inzicht

Download

Meer informatie over de intredetoets is te vinden in de informatiefolder: Intredetoets De Papierschool
Voor het inplannen van een intredetoets kunt u contact opnemen met: secretariaat@humanfactory.eu