MBO-4

De opleiding procesoperator met een landelijk erkend MBO-4 diploma kan binnen De Papierschool in 1,5 jaar worden afgerond.

Opleiding

De Kopklas opleiding aan De Papierschool is een zogenaamde BBL-opleiding (BeroepsBegeleidendLeren). Een werkplek (4 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf is noodzakelijk om de benodigde praktijkervaring te kunnen opdoen.
Erkende leerbedrijven staan vermeld op de pagina relaties!

Opzet

Op basis van de toekomstige werkplek, kunnen keuzes gemaakt worden uit de beschikbare MSO modules (zie MBO-3 opleiding). Deze modules zijn vooral zelfstudie.
In de lessen wordt aandacht besteed aan de andere kerntaken van een procesoperator C.
Tijdens de lessen wordt een heldere koppeling gelegd tussen vakkennis en algemene (exacte kennis) van een (deel)proces, die vervolgens toegepast kan worden.

De laatste maanden van de opleiding stromen de leerlingen in in de examenklas.

Inhoud

 • Analysetechniek
  • Statistiek
  • Analyse methodieken
  • Procesbeheersing in de praktijk
  • ATS
 • Leiderschapstraining
  • Doelen stellen
  • Observeren
  • Situationeel leidinggeven
  • Mentale weerbaarheid
  • Assertiviteit
  • Hogere effectiviteit
  • Communiceren
 • Meet- en Regeltechiek
  • PFD en PID schema’s
  • Sensoren
  • Regelkleppen
  • Regelkaarten
  • Procesbeheersing
 

Download

Meer informatie over de MBO-4 opleiding aan De Papierschool is te vinden in de informatiefolder: MBO-4 Kopklas