MISSIE, VISIE EN WAARDEN

MISSIE

Human Factory is de Human Resource Development (HRD)-autoriteit gericht op de papierindustrie in Nederland (en op termijn wellicht ook in het buitenland), met ambitie tot uitbreiding naar gerelateerde branches zoals golfkarton en procesindustrie. Human Factory werkt samen met bedrijven in de betreffende sectoren (klanten), zzp’ers (professionals/dienstverleners) en partners zoals VNP (via bijvoorbeeld het HR platform), ROC’s en universiteiten. Human Factory is een expertisecentrum, dé HRD-schakel voor de business, en borgt kennis en content voor de hele branche.

VISIE

 • Papierindustrie (en gerelateerde branches) beter maken door de mensen die zij inzetten beter te maken (mensen dragen bij aan de bedrijfsdoelen op micro/meso/macro en horizontaal/verticaal niveau).
 • HRD-kennis en ervaring moet behouden blijven voor de hele papierindustrie.
 • Individuele fabrieken hebben niet de tijd, aandacht en slagkracht om zelf expertise op HRD gebied te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Opleiden, één van de middelen uit de toolbox, is duur en kosten kunnen zo gedeeld worden.
 • HRD is een niche en alleen een nichespeler zoals Human Factory kan daar goed in worden (Human Factory heeft totale focus/aandacht).
 • Human Factory is een netwerkorganisatie met expertise vanuit verschillende organisaties/branches waardoor de papierindustrie het beste ‘uit verschillende werelden’ kan inzetten.
 • Human Factory neemt kennis en innovatie van de hele sector mee naar individuele bedrijven.

WAARDEN

Samen

 • Coöperatie = samen, denken en handelen vanuit het collectieve belang. Dit houdt in: herkenbaar zijn (visueel en in daden), we doen het samen!

Persoonlijke ontwikkeling

 • Alle activiteiten van Human Factory zijn er op gericht om mensen en organisaties in ontwikkeling te brengen en te houden. Van verbeteren, groeien en bloeien worden we bij Human Factory blij.

Liefde voor de papier- en procesindustrie 

 • Het hart gaat sneller kloppen en de ogen gaan glimmen als gesproken wordt over de papier- en de procesindustrie.

Innovatief & vooroplopen

 • Human Factory loopt in haar kennis en activiteiten net (niet te veel) een stapje voor op ‘de markt’ en handelt hier naar (is een brenger in plaats van een haler). Ziet kansen, denkt in uitdagingen, heeft een open mind en is pro-actief.

Kundig

 • Human Factory is een expert op het gebied van HRD en werkt alleen samen met mensen die kundig zijn op diverse HRD-gebieden en niveaus. Kennis wordt gedeeld (logisch, vanuit samen). Human Factory luistert en kent het belang van de klant.