OPZET MBO-OPLEIDING PAPIERSCHOOL

DE BEROEPSINHOUD

 • Wekelijkse training met docent uit het werkveld aan de hand van MSO-carrousel (tevens ruimte voor vertaalslag theorie-praktijk o.b.v processtappen), incl. keuzedeel (BOT)
 • STARR en kwartaalpraktijkopdrachten o.b.v. werkprocessen (BOT)
 • Verbeterproject in uw organisatie (BOT>BPV)
 • Betere aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt

GENERIEKE VAKKEN

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Vreemde taal
 • Loopbaan en Burgerschap (BOT)

BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

 • Praktijkleren
 • Leren van een vak in de praktijk
 • Stage
 • Oefenen in de praktijk (gewoon met je werk bezig zijn….)

Wilt u meer informatie over de werking van de Papierschool? Download hier de brochure: Opleiden in de papierindustrie: De MBO aanpak die “werkt”!