Missie, visie en waarden - Human Factory

Missie, visie en waarden

Missie

Human Factory is de human resource development (HRD)-autoriteit gericht op de papierindustrie in Nederland en op termijn ook in het buitenland, met ambitie tot uitbreiding naar gerelateerde branches zoals golfkarton en procesindustrie. Werkt goed samen met bedrijven (klanten), zzp’ers (professionals/dienstverleners) en partners zoals VNP (via bijvoorbeeld het HR platform), ROC’s en universiteiten. Human Factory is een expertisecentrum, dé HRD-schakel voor de business, en borgt kennis/content voor de hele branche.

Visie

 • Papierindustrie (en gerelateerde branches) beter maken door de mensen die zij inzetten beter te maken (mensen dragen bij aan de bedrijfsdoelen op niveau van: micro/meso/macro en horizontaal/verticaal).
 • HRD-kennis en ervaring moet behouden blijven voor de hele papierindustrie.
 • Individuele fabrieken hebben niet de aandacht en slagkracht om zelf expertise HRD te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Opleiden, een van de middelen uit de toolbox, is duur en kosten kunnen zo gedeeld worden.
 • HRD is een niche en alleen een nichespeler zoals HF kan daar goed in worden (HF heeft totale focus/aandacht).
 • HF is een netwerkorganisatie met expertise vanuit verschillende organisaties/branches waardoor de papierindustrie het beste ‘uit verschillende werelden’ kan inzetten.
 • HF neemt kennis en innovatie van de hele sector mee naar individuele bedrijven.

Waarden

Samen

 • coöperatie = samen, denken en handelen vanuit het collectieve belang. Dit houdt in: herkenbaar zijn (visueel en in daden), we doen het samen.

Persoonlijke ontwikkeling

 • Alle activiteiten van HF zijn er op gericht om mensen en organisaties in ontwikkeling te brengen en te houden. Van verbeteren, groeien en bloeien wordt HF blij.

Liefde voor papier en procesindustrie

 • het hart gaan sneller kloppen en de ogen gaan glimmen als gesproken wordt over de papier- en de procesindustrie.

Innovatief & vooroplopen

 • HF loopt in haar kennis en activiteiten net (niet te veel) een stapje voor op ‘de markt’ en handelt hier naar (is een brenger in plaats van een haler). Ziet kansen, denkt in uitdagingen, heeft een open mind en is pro-actief.

Kundig

 • HF is een expert op het gebied van HRD en werkt alleen samen met mensen die kundig zijn, uiteraard op diverse HRD-gebieden en niveaus (een junior kan al heel kundig zijn voor een junior). Kennis wordt gedeeld (logisch, vanuit samen). HF luistert en kent het belang van de klant.
Click Me!