HISTORIE PAPIERSCHOOL

ONTSTAAN VAN DE PAPIERSCHOOL

  • Marktgerichte aanpak VAPA
  • Ontwikkelingen ROC Aventus
  • Stuurgroep VAPA
  • Betere aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt

AANSLUITING ONDERWIJS- EN ARBEIDSMARKT

  • Flexibel in te richten
  • Dichter bij de werkvloer
  • Thematisch onderwijs
  • Coaching
  • Erkenning MBO 2-3-4
  • Beroeps Praktijk Vorming