MBO-3 / 4

De opleiding procesoperator op MBO-3 of -4 niveau is een volwaardige opleiding met als eindresultaat een landelijk erkend MBO-diploma. 

Opleiding

De opleiding aan De Papierschool is een zogenaamde BBL-opleiding (BeroepsBegeleidendLeren). Een werkplek (4 dagen per week) bij een erkend leerbedrijf is noodzakelijk om de benodigde praktijkervaring te kunnen opdoen.
Erkende leerbedrijven staan vermeld op de pagina relaties!

Opzet

Binnen De Papierschool wordt gewerkt met een carousselsysteem. Hierbij wordt belangrijke papiertheorie in een tijdsbestek van ca. twee jaar in een logische volgorde gedoceerd.
Tijdens de lessen wordt een heldere koppeling gelegd tussen vakkennis en algemene (exacte kennis) van een (deel)proces, die vervolgens toegepast kan worden.

De instapmomenten voor De Papierschool zijn februari en september. Na de opleiding volgen de leerlingen automatisch nog een half jaar de examenklas.

Inhoud beroepsgerichte vakken

 • MSO 1 Grondstoffen
 • MSO 2 Stofvoorbereiding secundaire vezels
 • MSO 6 Dunstofreiniging
 • MSO 9 Stofoploop en langzeefpartij
 • MSO 11 Chemie natpartij
 • MSO 10 Waterhuishouding / grondstofterugwinning
 • MSO 13 Perspartij
 • MSO 12 Vacuümsysteem
 • MSO 14 Droogpartij stoom- en condensaatsysteem
 • MSO 15 Droogpartij luchtbeheersing
 • MSO 16 Bespanning en aandrijving
 • MSO 17 Oppervlaktebehandeling
 • MSO 20 Rollen snijden
 • MSO 7 Papier- en kartoneigenschappen
 • MSO II Inleiding tot Meet en Regel

Download

Meer informatie over de MBO-3/4 opleiding aan De Papierschool is te vinden in de informatiefolder: MBO-3/4 De Papierschool