Paper Science Technology

Deze Engelstalige opleiding bestaat uit een tiental thematische modules. Deze modules kunnen in z’n geheel of los gevolgd worden. Iedere module bestaat uit 4 of 5 lesdagen verspreid over een periode van ca. 10 weken en wordt afgesloten met een tentamen én een presentatie van een uitgewerkte opdracht. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Voor certificering zijn naast het tentamen en de presentatie ook aanwezigheid en actieve deelname een belangrijke factor.

Doelgroep

Het programma is met name gericht op:
– Papiertechnologen
– Productiemanagers
– Papiertechnici

Doel

Het doel van de training is het verschaffen, dan wel ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden omtrent het papier- en kartonfabricageproces.

Modules

Module 1: Inleiding papiertechnologie en ontsluiting
Module 2: Pulp and paper properties and paper and board grades
Module 3: Secundary fiber and deinking
Module 4: Stock preparation and wet end
Module 5: Papermaking chemistry
Module 6: Paper drying
Module 7: Paper physics
Module 8: Pigment coating and surface sizing
Module 9: Finishing and converting
Module 10: Process control

Download

Een compleet overzicht van alle modules is te vinden in deze informatiefolder: Paper-Science-Technology
Het inschrijfformulier voor de volgende modules vindt u hier: Inschrijfformulier PST 7 en 6